Lindo

Carlo Marelli / Massimo Molteni

Lindo

Carlo Marelli / Massimo Molteni

经典永恒的设计,产品再次重现了现代简约和辉煌典雅兼备的风格。大理石的顶部被置入大容量的前抽屉内。细巧的金属撑脚被一个精致架子所包裹住。

品类 / Night配件

尺寸

Chest of drawers - 5 drawers - Wood top

Chest of drawers - 6 drawers - Wood top

Bedside table - 1 drawer - Wood top

Chest of drawers - 5 drawers - Marble top

Chest of drawers - 6 drawers - Marble top

Bedside table - 1 drawer - Marble top

登录后可查看完整内容

欢迎注册

MisuraEmme